هدف نزول قرآن ایجاد جامعه ای سالم و سعادتمند است
26 بازدید
محل نشر: گلستان قرآن » نیمه اول مرداد 1382 - شماره 154
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی