زبان تاریخی قرآن نمادین یا واقع نمون
23 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 35 و 36
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی