مبانی حرام بودن ربا و مساله بانک (1)
29 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » پاییز و زمستان 1379 - شماره 25و26
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی