آزادی در قرآن
26 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » فروردین و اردیبهشت 1379 - شماره 1 و 2 (3 صفحه - از 40 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده با تفکیک و تعریف آزادی فلسفی و آزادی حقوقی و تقسیم آن به آزادی معقول و نامعقول، نظریه اسلام را درباره این اقسام ذکر میکند و با تبیین و رفع ابهام از پارهای آیات در این زمینه، به بیان نسبت آزادی با قانون میپردازد. در ادامه نیز به نکاتی درباره نسبت اختیار و برخی آیات که به ظاهر دال بر نوعی جبر است اشاره میکند...