ضرورت بازنگری مجدد به مقوله کامپیوتر در کشور
45 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات » آبان 1382 - شماره 71
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی