روش استاندارد برای توسعه و گسترش سیستمهای اطلاعاتی
50 بازدید
محل نشر: کتاب ماه کلیات » اسفند 1380 و فروردین 1381 - شماره 51 و 52
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی