نقد و نظر: آیا وارث مسلمانان مانع از ارث به ورثه غیر مسلمان می شود؟
41 بازدید
محل نشر: حقوق عمومی » اسفند 1385 - شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی