سیاست و حکومت در قرآن
47 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1380 - شماره 15
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی