ترجمه قرآن دقت ها و ظرافت ها
54 بازدید
محل نشر: بینات » بهار و تابستان 1385 - شماره 49 و 50
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی