پژوهشهای موضوعی: تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه سنت
45 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » تابستان و پاییز 1385 - شماره 46 و 47
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی