نگاهی به حقوق بشر در پرتو خدامحوری یا انسان محوری
48 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان و پاییز 1386 - شماره 30 و 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی