پژوهشها: امثال قرآن
52 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » زمستان 1386 - شماره 26
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی