دین: (پرستش خدای آزادگان) پیام آور فرهنگ جدید (نگاهی به تأثیر پذیری قرآن از محیط)
50 بازدید
محل نشر: اطلاعات حکمت و معرفت » سال دوم، خرداد 1386 - شماره 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی