ربا از گناهان کبیره و استثنا ناپذیر است
44 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1377 - شماره 13
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی