شبهات وردود حول القرآن الکریم
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1371
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استاد معرفت در کتاب «شبهات وردود»،به معروف‌ترین شبهات در مورد قرآن پاسخ داده‌اند. استاد در بخش اول کتاب به پاسخ شبهه مشهور شرق‌شناسان مبنی بر وجود مصادری برای قرآن، پرداخته‌اند. مستشرقان به دلیل تشابه برخی موضوعات کتاب‌های مقدس و قرآن مدعی شده‌اند که قرآن با استفاده از مطالب کتاب مقدس تألیف شده و وحی آسمانی نیست! ولکن استاد ، وحی الهی را تنها مصدر قرآن شمرده و با بیان این نکته که شرایع ابراهیمی ریشهٔ واحدی دارند، علت توافق و تشابه برخی موضوعات را در همین ریشهٔ واحد ـ وحی الهی‌ـ تحلیل می‌کنند. ایشان با مقایسه‌ای اجمالی میان قرآن و عهدینِ موجود در همین موضوعات مشترک، به امتیازات عدیدهٔ قرآن اشاره کرده و اشتباهات و انحرافات موجود در کتب آسمانی تحریف شده را یاد‌آور می‌گردند. ایشان بر این باورند که قرآن هر چند با عرب معاصر پیامبر اکرم‌(ص) سخن گفت و مسائل و آلام و دردهای آنها را درمان کرد، اما زبان عربی و خطاب به عرب معاصر نزول، مانع رسالت جهانی و سخن با انسان در هر سطحی و فرهنگی نیست. هم شرق‌شناسان و هم روشنفکران مسلمان داخلیِ متأثر از آنان ادعا کرده‌اند که عناصری از فرهنگ باطل عرب جاهلی به قرآن راه‌یافته و شواهدی نظیر پدیدهٔ جن، شیطان، سحر، چشم زخم و احکام مربوط به زنان را شاهد بر آن شمرده‌اند. استاد معرفت با ردّ این ادعا و به صورت موردی تمام مستندات این گروه را ذکر و به هر کدام پاسخ مستوفا و عالمانه‌ای داده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که قرآن تحت‌تأثیر فرهنگ زمانه قرار نگرفته و اباطیل این فرهنگ‌ها به قرآن راه نیافته است.