التمهید فی علوم القرآن
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در موضوع علوم قرآن و در شش مجلد به رشته تحریر در‌آمده است. جلد اوّل علاوه بر مقدمه، شامل دو بخش و هر کدام دارای دو فصل می‌باشد. استاد بخش اوّل را با نام «الوحی و القرآن» به دو فصل پدیدهٔ وحی و نزول قرآن اختصاص داده‌اند. ایشان در بخش دوم با نام «تاریخ القرآن» در ضمن دو فصل، به بررسی دوران جمع‌آوری قرآن و توحید مصاحف پرداخته‌اند. جلد دوم کتاب نیز در دو بخش تنظیم شده و در آن موضوع «قراءات» و «نسخ» بررسی شده است. جلد سوم این اثر ارزشمند به موضوع «محکم و متشابه» اختصاص یافته و آیات متشابه در این جلد بررسی و تأویل صحیح آنها از نگاه معظم‌له ذکر شده است. در جلد چهارم بحث اعجاز قرآن مطرح شده و به مباحثی همچون واژه‌شناسی اعجاز، سه اعجاز قرآن، آراء و نظرات دانشمندان مسلمان در مورد اعجاز قرآن، نقد و بررسی قول به صرفه، اعتراف بزرگان ادبی اعراب مشرک معاصر پیامبر به عظمت بیانی قرآن، و مقایسه‌ای عالمانه میان برخی از زیباترین مکتوبات و اشعار عربی و قرآن پرداخته شده است.حضرت استاد، در جلد پنجم التمهید و در تعقیب بحث اعجاز، به اعجاز بیانی قرآن می‌پردازند و عمده نظریات دانشمندان و مؤلفان جهان اسلام در موضوع اعجاز بیانی را همراه با ذکر شواهد قرآنی و توضیح تفصیلی عناصر مؤثر در اعجاز بیانی توضیح می‌دهند. استاد معرفت در بخش پایانی این مجلد از دو جهت(اجمالی و تفصیلی) فصاحت قرآن رابررسی و توضیحاتی ارزشمند در این زمینه بیان داشته‌اند. استاد در جلد ششم التمهید، به اعجاز علمی و اعجاز تشریعی می‌پردازند.