آموزش علوم قرآنی
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آنجا که در رشته های برخی دانشگاه‌ها و نیز دانشکده‌های علوم قرآنی، مباحث علوم قرآن، از بحث های عمده و اصلی به شمار می آید و در این زمینه، کتاب های متفرقه زیادی وجود دارد، لازم بود کتابی به صورت درسی و به زبانی روان و ساده برای تدریس در سطوح اولیه دانشگاهها و حوزه ونیز کانون‌های قرآنی ـ که به تدریس علوم و معارف قرآن اشتغال دارند ـ تهیه شود. از این رو، این کار، به همت مؤسسه فرهنگی التمهید صورت گرفت.با توجه به اینکه این کتاب جهت آموزش تهیه شده، در پایان هر درس، پرسش هایی نیز آمده تا دانش پژوهان بتوانند با پاسخ گویی به آنها، مطالب عمده و اصل درس‌ها را به ذهن بسپارند. این کتاب، در 22 درس و با سر فصل‌های ذیل تنظیم شده است:آشنایی با علوم قرآنی، پدیده وحی، نزول قرآن، اسباب نزول،کاتبان وحی،سوره های مکی و مدنی، اسامی و اوصاف قرآن، جمع و تألیف قرآن،اختلاف مصحف‌ها، یکسان سازی مصحف ها،قرائت و قاریان قرآن، قرائت حفص،نسخ در قرآن،محکم و متشابه،حروف مقطعه،قصص قرآن،سوگندهای قرآنی،امثال قرآن، اعجاز قرآن، ابعاد اعجاز قرآن،و دفع شبهه تحریف.