علوم قرآنی
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب، مباحث علوم قرآنی، در نه فصل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مقدمه ای مفصل، به علوم قرآنی، پیشینه علوم قرآنی و معرفی کتاب التمهید فی علوم القرآن پرداخته و اشاره شده است:«کتاب حاضر، در حقیقت، خلاصه و بازنویسی از شش جلد کتاب «التمهید فی علوم القرآن» و نیز کتاب «صیانة القرآن من التحریف» است و در ادامه، هدف از این تلخیص و ترجمه را چنین ابراز داشته است:«این بازنویسی به گونه ای انجام گرفته که متناسب با سطح عمومی در حوزه و مقطع کارشناسی دانشگاه باشد».پدیده وحی، نزول قرآن، جمع و تألیف قرآن، قراء و قرائات سبع، نسخ درقرآن ، محکم ومتشابه، وجوه و نظائر در قرآن، اعجاز قرآن و دفع شبهه تحریف، عناوین عمده و اصلی فصول این کتاب را تشکیل می‌دهند.در هر فصل، مباحث، به صوت کامل و تمام مطرح و به منابع مختلف ارجاع داده شده است. در خاتمه کتاب، فهرست اعلام ومنابع و ماخذ نیز آمده است.