تفسیر و مفسران
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1370
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب تفسیر و مفسران، در واقع، ترجمه کتاب«التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب» می باشد که توسط دو تن از شاگردان فاضل آیة الله معرفت به فارسی ترجمه شده است. این کتاب، با اضافاتی بر اصل کتاب،توسط مؤسسه فرهنگی التمهید به چاپ رسیده و استاد در برخی مباحث آن تجدید نظر،اضافات و اصلاحاتی اعمال کرده اند.در مقدمه ای که بر این ترجمه نگاشته شده،درباره ویژگی‌های آن آمده است:1.مؤلف، به هر منبعی که می توانسته در غنی ساختن مباحث مفید باشد، توجه داشته است. 2.در این کتاب، پس از نقل آرا و اقوال دیگران،به نقد و بررسی محققانه آنها پرداخته شده است. 3.نو آوری و ابتکار، از شاخصه‌های این کتاب است. 4.در این کتاب، با بیان نقش اهل بیت (علیهم السلام) در تفسیر قرآن، صحابه و تابعان و کتاب های تفسیری شیعه،به دفاع از حریم مکتب اهل بیت پرداخته شده است. 5.علاوه بر بحث تاریخ تفسیر و مفسران،در این کتاب،یک دوره کامل این دانش و مکاتب مختلف آن بررسی شده است. جلد اول و دوم، شامل چهارده فصل با این عناوین است: تفسیر، شیوه های بیان قرآنی، ترجمه قرآن، پیدایش تفسیر، تفسر در دوران صحابه، تفسیر در عصر تابعان،مفسران نامی پس از تابعان،نقش اهل بیت در تفسیر،تفسیر عقلی،معروف‌ترین تفاسیر نقلی، تفسیر اجتهادی،تفسیرعرفانی،تفسیر در عصر جدید، تفسیر موضوعی. در ذیل هریک از فصول چهارده گانه این کتاب، ده ها موضوع متنوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.در خاتمه، فهرستی ازآیات، اعلام منابع و ماخذ آمده است.