التفسیر الاثری الجامع
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1370
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر که فعلاً جلد اوّل آن به زیور طبع آراسته شده شامل مقدمه و تفسیر سورهٔ حمد است؛در مقدمه مباحثی همچون فضائل قرآن، تفسیر و تأویل (ظهر و بطن)، سلامت قرآن از تحریف، تفسیر اثری در مراحل اولیه، آفات تفسیر، حروف مقطعه، نقد آثار و روایت تفسیری بر کرسی امتحان. بخش دوم کتاب شامل این سر‌فصل‌ها می‌باشد: فضیلت سورهٔ حمد، روایات رسیده از گذشتگان در مورد قرائت سورهٔ حمد، نظم بدیع سوره، «استعاذه»، «بسمله»، تفسیر سورهٔ حمد، ذکر آمین. استاد معرفت در آغاز راهی بزرگ در عرصهٔ تفسیر قرآن‌اند که در واقع بازگشت به منابع و میراث تفسیر روایی همراه با نگاه نقادانه به منقولات موجود در عمده‌ترین کتب تفسیر روایی است. معظم‌له معتقدند شکل‌گیری تفسیر در کنار قرآن با روش تفسیر روایی بوده است و حتی آنگاه که دورهٔ تفسیر اجتهادی شروع می‌شود، مجتهدان، خود را بی‌نیاز از تفسیر اثری و روایی ندانسته‌اند و این منبع را به عنوان یکی از محکم‌ترین ارکان تفسیر اجتهادی به‌شمار آورده‌اند. علی‌رغم این جایگاه، ذخیره ارزشمند تفسیر روایی مورد بررسی نقادانهٔ جامعی قرار نگرفته و صحیح از سقیم آن جدا نشده است.ایشان رسالت تألیف کتاب خود را پاسخ به نیاز مذکور دانسته‌اند. تفسیر روایی جامع، اولین اثر این استاد فرزانه است که در مراحل تحقیق و تتبع منابع آن جمعی از فضلای متخصص در رشتهٔ تفسیر و علوم قرآنی، مشارکت دارند.